Our Company
Sitemap
International Business Development
L&A
Accounting
Evaluation
Finantari nerambursabile
Synapse
External Business Partners
Client Sectors
Customer Feedback
Contact
Management
    Search
 Enter Keyword
 
    Time
July 16, 2024
(GMT/UTC +2h)
    Select language
   
    Exchange Rate
 USD |  
 EUR |  
 GBP |  
National Bank of Romania
Rezumat Proiect Phare

Începând cu 20.01.2007 şi pâna în 19.01.2008 S.C. LUTZ & ASSOCIATES ACCOUNTING S.R.L. a implementat proiectul Phare 2004/016-772.04.02. 02. 01. 01. 505, "Creşterea eficienţei managerilor de IMM-uri locale de a gestiona eficient propriile afaceri prin crearea şi implementarea instrumentelor de externalizare a functiilor de contabilitate şi management al resurselor umane "

Obiectivele generale ale proiectului au fost dezvoltarea forţei de muncă pentru a deveni mai adaptabilă la schimbările structurale, reducerea deficitului de competenţe de pe piaţa locală a forţei de muncă precum şi diversificarea modalităţilor de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor manageriale şi antreprenoriale.

Obiectivul specific al proiectului a fost creşterea eficienţei managerilor de IMM-uri locale de a gestiona eficient propriile afaceri prin crearea şi implementarea instrumentelor de externalizare a funcţiilor de contabilitate şi management al resurselor umane.

Grupul tinta vizat în acest proiect este format din manageri sau persoane cu abilităţi manageriale.

IMM-urile vizate trebuie sa îndeplinească simultan condiţiile:

  • Anul de infiinţare a IMM-ului sa fie între 2004 şi 2007;
  • Numărul de angajaţi să fie între 5 şi 55;
  • Managerul sau persoana cu atribuţii manageriale participantă la programul de asistenţa tehnică să aibă între 25 şi 55 de ani;
Pentru o perioadă de 6 luni de zile, de la data completării documentelor justificative s-a oferit, ca mijloc de dezvoltare a competenţelor manageriale, asistenţa personalizată in domeniul contabilităţii şi al resurselor umane.
Rezultatele pentru perioada de asistenţa tehnică au fost:
  • Raport narativ de 1 - 2 pagini pentru fiecare manager, raport care va cuprinde o analiză din exterior asupra departamentelor de contabilitate şi resurse umane şi a celor mai frecvente probleme pe care le întâmpina compania ;
  • Target setting – măsurile pe care le propunem noi pentru o mai bună funcţionare a departamentelor sau o ameliorare a organizării acestora;
  • Analiza SWOT.

O altă activitate propusă în proiect a fost redactarea unei publicaţii, un Ghid de bune practici în domeniul contabilităţii şi al resurselor umane, ghid care poate fi solicitat de orice IMM din judeţul Timiş de la sediul societăţii LUTZ & ASSOCIATES ACCOUNTING sau de la Biroul de Relaţii Internaţionale din cadrul C.C.I.A.T. Acest ghid va fi distribuit unui număr de 300 de IMM-uri din Timiş.

 
site by SofaSoft